Gouden Green Key voor De Maaspoort

Green Key is het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties in de toeristisch-recreatieve sector en congresmarkt. Wereldwijd zijn er 3200 Green Key’s in 65 landen. In Nederland mogen in 2022 bijna 700 accommodaties het keurmerk voeren. De criteria van Green Key zijn meetbaar en concreet. De gecertificeerde bedrijven worden periodiek door onafhankelijke keurmeesters gecontroleerd. Green Key gecertificeerde accommodaties verminderen aantoonbaar CO2 reductie en dragen daarmee hun steentje bij aan klimaatdoelstellingen.

Green Key draagt bij aan klimaatdoelstellingen

De Maaspoort vindt ‘goed doen’ voor de omgeving en wereld belangrijk. “Met het Green Key certificaat toetsen we of we de juiste dingen doen. We vinden het niet alleen belangrijk om onze footprint te verkleinen. Ook maatschappelijke betrokkenheid speelt een belangrijke rol in het verkrijgen van het Gouden certificaat.” zegt Leon Thommassen, directeur-bestuurder van De Maaspoort.

De Maaspoort ontving het Gouden Green Key certificaat voor de eerste keer. “We waren de afgelopen jaren een van de voorlopers in het project Green Stages. Hierin hebben we samen met ander podia gewerkt aan het verduurzamen van onze sector. Een mooie beloning voor deze inspanning is dit Gouden Green Key certificaat. Iedere twee jaar zullen keurmeesters blijven toetsen of we op de juiste duurzame weg blijven. Green Key is voor ons dus een mooi ijkmoment waar we staan in het verduurzamen van onze organisatie”, aldus Manager Gebouwen & Techniek Ton Lamberts.